SPEDITIONS-PARTNER GMBH
Schneider & Peklar

Objekt 299, Cargo Nord
1300 Flughafen Wien, Austria

Tel.: +43 / 1 / 3322 322
Fax: +43 / 1 / 3322 323
Email: office@speditions-partner.at

Profil a filozofie naší firmy

V dnešní rychle se měnícím se a neustále se vyvíjícím transportním světě je naší snahou, vyjít našim zákazníkům vstříc s určením optimální přepravní trasy a garancí vysoké úrovně řešením zakázky. To je naše logo a filozofie, a zatím si stojíme společně s našimi zaměstnanci.

Přenechte toto„ dobrodružství nazývané spedice“nám: SPEDITIONS-PARTNER s.r.o. proVás otevře nové horizonty v oblasti přepravy!

Důvěra
…věříme v naše zkušenosti a odměnou nám je důvěra našich zákazníků…

Respekt
… respektujeme naše zákazníky a jejich přání, jako sami sebe…..

Zodpovědnost
… jsme si vědomi naší zodpovědnosti, nabídkou nejlepšího servisu za atraktivní cenu..

Loajalita
…jsme velká rodina a loajální vůči všem našim členům: zákazníkům, partnerům a zaměstnancům…

Solidarita
…jako rodina společně vyřešíme případné problémy…

Harmonie
…o co harmoničtější je vztah mezi našimi zákazniky a zaměstnanci, o to lepší je realizace každé obchodní záležitosti….