SPEDITIONS-PARTNER GMBH
Schneider & Peklar

Objekt 299, Cargo Nord
1300 Flughafen Wien, Austria

Tel.: +43 / 1 / 3322 322
Fax: +43 / 1 / 3322 323
Email: office@speditions-partner.at

Management

Valentin_Peklar

MAG. VALENTIN H. PEKLAR

Oblasti odpovĕdnosti:

od roku 2005 ředitel společnosti
předtím:

  • 1998-2005 prokurista u firmy Schneider& Peklar, 1110 Vídeň
  • Studium obchodních věd na Vídeňské Univerzitě

To co začalo na počátku 60 let minulého století pod zvučným názvem “Mozart-Expres“ jako vůbec první a přímá přeprava nákladními automobily z Itálie do Rakouska, nalézá dnes své pokračování v Asii. Tradice firmy vedené Josefem V. Peklarem, prastrýcem současného ředitele firmy, se zachovala a přenesla na dnešní společnost SPEDITIONS-PARTNER s.r.o.. Tedy tradice nezávislé firmy vedené vlastníkem.

Se svými motivovanými a školenými zaměstnanci, ovládající několik jazyků, má společnost SPEDITIONS-PARTNER s.r.o. neobvykle nekomplikovanou firemní strukturu a může tak rychle a flexibilně reagovat na přání zákazníka a na aktuální situaci na trhu. Nemusíme se bát srovnání s tzv. “velkými”podniky: SPEDITIONS-PARTNER s.r.o. kooperuje s celosvětově dominujícími, známými, uznávanými a nezávislými společnostmi, které nabízejí vynikající pro trh specifické služby. Tím se vytváří kvalitativně vysoce hodnotná síť s téměř neomezenými možnostmi.

Naše moderní informační technika upevňuje naši inovativní pozici, zajišťuje stabilitu a zdravý růst firmy. Tato symbióza moderní technologie a pracovního potenciálu zaručuje našim zákazníkům v jakoukoliv dobu excelentní servis. Což nám umožňuje uspokojit nároky a přání, týkajících se transportu, našich zákazníků nejen z ekonomického sektoru, ale i výrobců, subdodavatelů automobilového průmyslu, velkododavatelů atd.

Naše krédo: Pro nás není poměr mezi zákazníkem a dodavatelem onen klasický obraz “jednostranného”vztahu, ale opravdovým partnerstvím. Chceme být pro naše zákazníky partnery v otázce autopřepravy a to dlouhodobě. V tomto smyslu je dále naším cílem stálý, homogenní růst a kontinuitní úspěch. S naší inovativní a jedinečnou paletou služeb plníme již dnes přání a požadavky našich zákazníků a to je naším cílem i do budoucnosti.

Abychom tento náročný úkol mohli i nadále plnit, je pro nás samozřejmostí sledování trendů a vývoje na mezinárodním trhu a přiměřeně reagovat. Naše rozsáhlá síť, dlouhodobé zkušenosti našich zaměstnanců, osobní a úzký vztah k našim zákazníkům a partnerům jsou garanty pro úspěšné zvládnutí požadavků nového století.

A “last but not least”garantuje náš zdravý vlastní kapitál, který leží vysoko nad tržním průměrem a je jistá báze, která nám umožňuje suveréně a ke spokojenosti zákazníků realizovat vysoce náročné projekty.