Přeprava celovozová a částečných partií

  • destinace po celé Evropě, do zemí SNS a Blízkého východu
  • systém GPS podle nutnosti a potřeb
  • 2 řidiči podle potřeb
  • přeprava nebezpečného zboží v souladu s předpisyADR
  • veškeré speciální nadvozové systémy k dispozici (Megatrailer, Frigoliner,mrazící boxy…)