SPEDITIONS-PARTNER GMBH
Schneider & Peklar

Objekt 299, Cargo Nord
1300 Flughafen Wien, Austria

Tel.: +43 / 1 / 3322 322
Fax: +43 / 1 / 3322 323
Email: office@speditions-partner.at

Vodidlo a filozofia podniku

V stále rýchlejšie sa meniacom svete prepravy sa snažíme vysondovať pre našich klientov vždy najoptimálnejšie dopravné cesty a zaručiť priebeh prepravy na najvyššej úrovni. To je naša podniková filozofia, za to ručí naše logo, aj naši pracovníci. Prenechajte „dobrodružstvo špedícia“ jednoducho na nás: SPEDITIONS-PARTNER k.s. Vám otvorí nové (transportné) horizonty!

Dôvera
… vsádzame našu dôveru do našich skúseností a žneme dôveru, ktorú do nás vkladá klient …

Rešpekt
… rešpektujeme našich klientov a ich potreby rovnako ako seba samých …

Zodpovednosť
… sme si vedomí zodpovednosti, ponúkať najlepšie služby za atraktívnu cenu …

Lojálnosť
… sme veľkou rodinou a sme lojálni voči všetkým našim členom: našim klientom, našim partnerom a našim pracovníkom …

Solidarita
… ako rodina budeme všetky problémy, ktoré vzniknú, riešiť spoločne …

Harmónia
… o čo harmonickejší je vzťah medzi našimi klientmi a našimi pracovníkmi, o to lepšie pre priebeh každého obchodného prípadu …