SPEDITIONS-PARTNER GMBH
Schneider & Peklar

Objekt 299, Cargo Nord
1300 Flughafen Wien, Austria

Tel.: +43 / 1 / 3322 322
Fax: +43 / 1 / 3322 323
Email: office@speditions-partner.at

Manažment

Valentin_Peklar

MAG. VALENTIN H. PEKLAR

Oblasti zodpovednosti:

od 2005: konateľ
predtým:

  • 1998-2005 prokurista v Schneider & Peklar, 1110 Viedeň
  • štúdium obchodných vied na Ekonomickej univerzite Viedeň

Čo sa začalo na začiatku 60-tych rokov pod zvučným menom „Mozart-Express“ ako prvá priama nákladná automobilová doprava z Talianska do Rakúska, dnes pokračuje v ázijskom priestore. Z firmy riadenej Josefom V. Peklarom, prastrýcom dnešného šéfa firmy, prešla táto tradícia na spoločnosť SPEDITIONS-PARTNER k.s. . Dnes, rovnako ako v minulosti platí, že spoločnosť je riadená vlastníkom a je nezávislá.

So svojimi mimoriadne motivovanými, viacjazyčnými pracovníkmi v kancelárii a sklade v Guntramsdorfe pri Viedni má SPEDITIONS-PARTNER k.s. mimoriadne štíhlu štruktúru a preto dokáže promptne a pružne reagovať na špeciálne požiadavky zákazníkov a aktuálne potreby trhu. Porovnania s „veľkými“ sa báť nemusíme: SPEDITIONS-PARTNER k.s. na celom svete spolupracuje so silnými, uznávanými a nezávislými lídrami na trhu, ktorí ponúkajú vynikajúce služby na špecifických trhoch. Tak vzniká kvalitná vysokohodnotná sieť s takmer neobmedzenými možnosťami.

Najmodernejšia informačná technológia upevňuje naše inovatívne postavenie, zabezpečuje stabilitu a zdravý rast. Symbióza technológie a ľudského potenciálu zaručuje vždy excelentné služby pre našich objednávateľov. Dokážeme tak uspokojiť technické požiadavky na transport renomovaných klientov zo všetkých oblastí ekonomiky ako sú výrobcovia značkového tovaru, dodávatelia automobilového priemyslu, veľkodovozcovia atď.

Naše krédo znie: Vzťah ku klientom a dodávateľom nechápeme v klasickom zmysle „jednosmerného vzťahu“, ale ako skutočné partnerstvo. Chceme byť pre našich klientov partnermi vo všetkých záležitostiach špedície – a to podľa možnosti čo najdlhšie. V tomto zmysle chceme aj naďalej neustále a homogénne rásť a kontinuálne zabezpečovať náš dlhodobý úspech. Prostredníctvom inovatívnych a jedinečných produktov a služieb už dnes spĺňame potreby a požiadavky našich klientov a budeme tak robiť aj v budúcnosti.

Aby sme zvládli túto náročnú úlohu, musíme aj naďalej včas rozpoznávať trendy a vývoj a príslušne na ne reagovať. Prostredníctvom našej celoplošnej siete, dlhoročných skúseností našich pracovníkov a osobného a úzkeho vzťahu k našim klientom a partnerom zvládneme aj výzvy nového storočia.

A v neposlednom rade je to aj naše dobré vybavenie vlastným kapitálom, vysoko prevyšujúce priemer na trhu, ktoré garantuje bezpečnú bázu a umožňuje nám realizovať aj tie najnáročnejšie projekty suverénne a k spokojnosti našich klientov.