Letecká doprava

  • akreditovaný agent leteckej prepravy IATA 
  • zásielky možno objednať ako IATA priamu dopravu, zbernú dopravu, úplnú alebo čiastočnú charterovú dopravu 
  • vlastné zberné palety na fixne objednanom nákladnom priestore do najdôležitejších hlavných letísk na celom svete 
  • dojednané špeciálne podmienky s mnohými renomovanými leteckými spoločnosťami 
  • colné odbavenie nákladu pred príchodom prostredníctvom EDI-transferu údajov o zásielke 
  • špecialisti na tovar podliehajúci skaze a nebezpečný náklad v spoločnosti 
  • možnosť objednania prepravy online prostredníctvom Internetu 
  • možnosť online správ individuálnej dátovej hĺbky prostredníctvom Internetu 
  • možnosť súbežného sledovania zásielok pozdĺž celej prepravnej reťaze a všetkých nositeľov prepravy na Internete