Preprava celovozových a kusových nákladov

  • z/do každej destinácie v Európe/SNŠ/Blízkom východe 
  • satelitná komunikácia GPS (v prípade potreby) 
  • posádka 2 vodičov (v prípade potreby) 
  • akceptujeme nebezpečný tovar s klasifikáciou ADR 
  • disponujeme všetkými nadstavbami (megaprívesy, frigolinery, chladiarenské prívesy atď.)