Medzinárodná zberná doprava

  • viaceré týždenné odjazdy z/do najvýznamnejších hospodárskych centier v Európe a SNŠ 
  • možné dodávky z domu do domu 
  • akceptujeme nebezpečný tovar s klasifikáciou ADR 
  • akceptujeme zásielky na dobierku (COD)