Vnútroštátna zberná doprava

  • 98,2% zásielok doručíme adresátovi do 24 hodín 
  • akceptujeme nebezpečný tovar s klasifikáciou ADR 
  • akceptujeme zásielky na dobierku (COD) 
  • zdvižná plošina pri vyzdvihnutí/dodávke je štandardom 
  • súbežné sledovanie zásielok/dokladov o odoslaní na Internete