LCL

Zberné služby

  • celosvetová sieť partnerov 
  • týždenné odjazdy zberného tovaru 
  • dodávky z domu do domu po celom svete 
  • možnosť kontroly kvality priamo na mieste 
  • poskytnutie prepravných dokumentov konformných s akreditívommožnosť objednania prepravy online prostredníctvom Internetu 
  • možnosť online správ individuálnej dátovej hĺbky prostredníctvom Internetu 
  • možnosť súbežného sledovania zásielok pozdĺž celej prepravnej reťaze a všetkých nositeľov prepravy na Internete