SEA/AIR SERVICE

Kombinovaná námorná a letecká preprava

  • podstatne výhodnejšia ako priama letecká preprava, avšak s 50-80% časovou výhodou oproti námornej preprave 
  • ako dopravné uzlové body slúžia najmä hlavné prekládkové stanice v Dubaji, Singapure, Soule a Seattle 
  • dodávky z domu do domu po celom svete 
  • možnosť kontroly kvality priamo na mieste 
  • poskytnutie prepravných dokumentov konformných s akreditívom 
  • možnosť objednania prepravy online prostredníctvom Internetu 
  • možnosť online správ individuálnej dátovej hĺbky prostredníctvom Internetu 
  • možnosť súbežného sledovania zásielok pozdĺž celej prepravnej reťaze a všetkých nositeľov prepravy na Internete