Nadrozmerná a špeciálna preprava

  • z/do celej Európy/SNŠ/Blízkeho východu 
  • maximálne prepravné dĺžky do 55 metrov 
  • maximálna šírka do 7 metrov 
  • maximálne výška na ceste 4,50 metrov 
  • k dispozícii nadstavby do 400 ton hrubej hmotnosti 
  • plánovanie trasy a zadováženie prípadných špeciálnych povolení 
  • projektové skúsenosti na celom svete